ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

//ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ2018-12-07T14:00:30+00:00

Αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση στην Ελλάδα εταιρειών με έδρα στις χώρες του εξωτερικού ανεξαρτήτως μεγέθους και πάντα σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και τις ισχύουσες διατάξεις. Έχουμε τη δυνατότητα φορολογικής εκπροσώπησης εταιρειών, ανεξαρτήτως δραστηριότητας και αντικειμένου. Εκπροσωπούμε δηλαδή επίσημα και νόμιμα σε όλες τις απαιτούμενες φορολογικές διαδικασίες και είμαστε σε θέση να λειτουργούμε για λογαριασμό τους για κάθε φορολογική υποχρέωση, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης έδρας εκ μέρους τους στη χώρα μας.