ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥ

//ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥ2018-12-20T11:15:58+00:00

Διαθέτουμε πολύχρονη εμπειρία στην εκτελωνισμό. Πιο συγκεκριμένα από το 1959, όταν ο κ. Δημοσθένης Λεωνίδου ενεργός και πρωτοπόρος στον τομέα των τελωνειακών διαδικασιών προσδιόρισε τις ανάγκες, εδραίωσε τα δικαιώματα και υποστήριξε τις μελλοντικές ευνοϊκές εξελίξεις στα θέματα που αφορούσαν την εισαγωγή, εξαγωγή και μεταφορά προϊόντων, δημιούργησε τις βάσεις για την DESKOT SOLUTIONS του σήμερα. Σήμερα λοιπόν, ακούγοντας τις ανάγκες των πελατών μας, ανταποκρινόμαστε στις σύγχρονες τάσεις της Αγοράς ξεπερνώντας κατά πολύ την έννοια και τη διαδικασία του παραδοσιακού εκτελωνισμού. Έτσι, εξασφαλίζουμε με τον πιο άρτιο τρόπο τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση και την παρακολούθηση για την ομαλή λειτουργία κάθε εργασίας και σταδίου που απαιτείται για τον εκτελωνισμό.

Σε αυτά τα πλαίσια και για λογαριασμό των πελατών μας, διαχειριζόμαστε τις σχετικές υπηρεσίες: από την έκδοση παραγγελίας και την αντίστοιχη έκδοση τιμολογίου εισαγωγής – εξαγωγής, καθώς και τις εγκρίσεις, ποσοστώσεις & τυχόν απαγορεύσεις, σύμφωνα πάντα με την ισχύσουσα εθνική & ευρωπαϊκή νομοθεσία, έως και την τελική παράδοση των εισαγόμενων και εξαγόμενων προϊόντων στον τελικό παραλήπτη.

Επίσης, διαχειριζόμαστε και αναλαμβάνουμε και τη διαδικασία έγκρισης της χορήγησης άδειας εισαγωγής προϊόντων από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).