ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ2018-12-20T11:26:35+00:00

Η DESKOT SOLUTIONS ακολουθώντας τις αξίες και τη φιλοσοφία της για Επιχειρηματική Αριστεία στις παρεχόμενες υπηρεσίες της, έχει προβεί σε μία σειρά από πιστοποιήσεις.

Ως εκ τούτου, διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της προσδοκώμενης ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει, με συνέπεια και αξιοπιστία, πληρώντας απόλυτα τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές της εν λόγω πιστοποίησης.

Επίσης, η DESKOT SOLUTIONS διαθέτει και πιστοποίηση EFQM, όσον αφορά στην Επιχειρηματική Αριστεία.

Ταυτόχρονα, εξελίσσεται και η διαδικασία ανάπτυξης του προτύπου ISO 27001 για τη Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριών.

Αποτελεί μία από τις πρώτες εταιρείες που έλαβε άδεια προστασίας προσωπικών δεδομένων, από τη σχετική αρχή, από το 2013, για τα συγκεκριμένα προγράμματα.

Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία ανάπτυξης της πιστοποίησης εγκεκριμένου οικονομικού φορέα (AEO).