ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

/ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ2019-12-03T12:14:06+00:00

Σας ενημερώνουμε ότι με την καταχώριση των στοιχείων σας στην παρούσα φόρμα επικοινωνίας, τα αποθηκεύουμε προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας εξυπηρετήσουμε. Η διατήρηση των στοιχείων που καταχωρήσατε διατηρούνται για όλο το χρονικό διάστημα που απαιτείται προκειμένου να σας εξυπηρετήσουμε. Μετά την πάροδο 5 ετών από την τελευταία μας επικοινωνία, τα στοιχεία αυτομάτως διαγράφονται. Σας ενημερώνουμε ότι έχετε τη δυνατότητα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε, να διαγράψουμε τα στοιχεία σας και να ζητήσετε να μην επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σας. Η εταιρεία μας διαθέτει Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: dpo@deskot.gr . Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα έχετε το δικαίωμα να προβείτε σε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εγγράφως (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) ή ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).