ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ2018-12-20T11:34:30+00:00

Η DESKOT SOLUTIONS διατηρεί και παρέχει την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή με στόχο την υποστήριξη της αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας της, καθώς και τη συμμόρφωση των προϊόντων που μεταφέρει και των υπηρεσιών που παρέχει τόσο σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις, όσο και με τις απαιτήσεις των πελατών της.

Στο πλαίσιο αυτό διαθέτει μία σύγχρονη υποδομή πληροφοριακών συστημάτων, η οποία υποστηρίζει την αποτελεσματική και αξιόπιστη παροχή των υπηρεσιών της. Η ανάπτυξη προσαρμοσμένων συστημάτων και υπηρεσιών πληροφορικής -όπως συστήματα CTI και Ticketing- παρέχει ένα εξελιγμένο και ιδιαίτερα διαθέσιμο περιβάλλον για την υποδομή πληροφορικής. Έχουν εγκατασταθεί τεχνολογίες αιχμής, όπως: IP τηλεφωνία, εφαρμογές Web 2.0 και λογισμικό, συνεχής (24×7) παρακολούθηση συστημάτων και υπηρεσιών, συσκευές IoT και προσαρμοσμένο λογισμικό για την παρακολούθηση της θερμοκρασίας και της υγρασίας κατά τη μεταφορά των προϊόντων.

Ειδικότερα, η DESKOT SOLUTIONS για την υποστήριξη μίας από τις βασικές της δραστηριότητες, αυτή της λειτουργίας του call center, η οποία αποτελεί και μία από τις κύριες διεργασίες της, διαθέτει ένα πλήρως αναπτυγμένο τηλεφωνικό κέντρο Voiceover IP ικανό να εξυπηρετεί έως και 100 γραμμές και 30 ταυτόχρονες εισερχόμενες κλήσεις (χωρητικότητα έως 90 ταυτόχρονων κλήσεων).

Επίσης διαθέτει και αυτοκίνητο για τη μεταφορά φαρμάκων, το οποίο είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα συστήματα για την ασφαλή μεταφορά των ευαίσθητων προϊόντων/ φαρμάκων, όπως είναι οι IoT (Internet of Things) συσκευές για την παρακολούθηση της θερμοκρασίας και της υγρασίας του ψυκτικού θαλάμου του αυτοκινήτου.

Η DESKOT SOLUTIONS στεγάζεται σε ένα σύγχρονο και πολύ καλά εξοπλισμένο κτήριο, το οποίο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές για επαγγελματική χρήση ακολουθώντας επίσης προδιαγραφές για αποδοτική περιβαλλοντική διαχείριση και διαθέτει όλα τα σύγχρονα συστήματα ασφάλειας (υποδομή για εγκατάσταση UPS, WC ΑΜΕΑ, Ιδιωτικός υποσταθμός μέσης τάσης, υποδομή για εγκατάσταση γεννήτριας 900KVA, σύστημα συναγερμού, CCTV, σύστημα αναγγελίας φωνής, σύστημα διαχείρισης ενέργειας BEMS κ.ά.